КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ШКОЛЕ

                                                                      Директор школе: Драгослав Ђурић, телефон:  013 893 050,  Исе Јовановића број 5.  Избиште, поштански број: 26343.

Kontakt

 
                                                                                        Администратор - спољни сарадник  сајта: Хасан Хеља, професор политичких наука                                                                                                                                                                                     
  Mатеријал се може слати и на мејл Администратора уз претходни договор са Директором школе који одобрава објављивање писаног материјала и слика које морају бити коректне.  Пре слања материјала ( потписан текст и слике, што се не односи на Администратора ) молимо да прочитате "Правила за школски сајт" која се налазе и на                                                                                                                                                                                           почетној страници!
Powered by WebExpress